03 февруари 2009

Да „запушим течовете” (Фирмата през кризата)

Това е първата от поредица от статии по проблемите на справянето с кризата. Тъмната сянка на кризата е надвиснала над света и започва осезателно да влияе на живота на хората. Тя особено силно притеснява хората на бизнеса, които носят отговорност не само за семействата си, но и за фирмите, които ръководят и за хората в тях. Надявам се тази поредица да ви е от полза при справянето с проблемите, породени от кризата.

Относително благоприятните условия за бизнеса през последните години позволиха на много фирми да работят успешно и без особени проблеми, реализирайки относително добри приходи и печалби. Това се отнасяше и за фирми без особено висока производителност на труда и висока ефективност. На мнозина им бе „широко около врата”. Днес обстоятелствата са други и те изискват други резултати от мениджмънта на фирмата.

Една от първите стъпки в подготовката на фирмата за преодоляване на кризата е „запушването на течовете”. „Течове” са всички обстоятелства във фирмата, които водят до повишени разходи на енергия, суровини, работно време, машинен ресурс и до преки финансови загуби.

Ако считате, че при вас всичко е наред и нямате „течове”, то тогава фирмата ви е готова за среща със кризата. Но, това е валидно само ако вашето мнение за фирмата е основано на задълбочен и обективен системен анализ на цялостния бизнес процес и на всички негови подпроцеси. В противен случай просто се заблуждавате.

Извършвате ли системен анализ на бизнес процесите във фирмата? Ако отговорът е „да”, вие сте „напред с материала” и сте се осигурили с едно от най-важните условия за преодоляване на кризата. Ако отговорът е „не”, не отлагайте и почнете незабавно. Ако не знаете как, привлечете външни специалисти и консултанти. Не можете ли да си го позволите в момента, мобилизирайте възможностите на хората от фирмата.

Започнете и сами да мислите върху тези проблеми, като ползвате чист лист хартия, върху който да „рисувате” процесите, започвайки от реализирания продукт назад по пътя на неговото създаване. Така, само с логични разсъждения ще можете да очертаете основния процес и да разкриете всички процеси, които като притоци на река се вливат в него. Привлечете вашите сътрудници и специалисти от фирмата за участие в тази дейност. Консултирате се и с хората, които непосредствено изпълняват конкретни процеси.

Оценявайте всеки процес от различни гледни точки:

начина на протичане на процеса – възможен ли е по-рационален начин от гледна точка на производителност и на получаваното качество?

ангажираните в процеса хора – може ли да са по-малко без да пострадат характеристиките на процеса?

изразходваната енергия – какви са възможностите за намаляване?

влагани суровини и материали – възможно ли е намаляване на разхода им и на отпадъците, които се получават?

процесите, изпълнявани във взаимодействие с други фирми – необходими ли са, финансово изгодни ли са, съдържат ли възможности за подобрение?

Ще откриете много нерационално изградени процеси, непълноценно използвани човешки ресурси, преразходи на енергия, суровини и материали, недостатъчно използвани възможности за по-високо качество на продуктите. Това са „течовете” във фирмата. Колкото по-висока е била до сега нормата на печалба на фирмата, толкова повече „течове” ще откриете. Високата норма „разглезва”, а ниската дисциплинира.

Проверете внимателно за липсващи процеси. След това огледайте добре фирмата и вижте има ли нещо в нея, което е останало извън процесите. Ако има, това също е „теч”.

Потърсете и намерете решение за „запушване” на всеки от „течовете”. Реализирайте тези решения. Ще освободите значителни ресурси. Използвайте ги да увеличите устойчивостта на фирмата. За някои от начините за използване на свободните ресурси за тази цел ще говорим в следващи статии от поредицата. Това ще бъде и "основна червена нишка" в курса.

Няма коментари: