11 май 2010

Ще стигне ли волята на Правителството да проведе най-важните реформи за преодоляване на кризата?

Кризата е лошо нещо. Прилича на заразна болест, която се предава от един на друг. И тук има имунизирани, които не могат да бъдат инфектирани. Тия, които имат добра имунна система и силен организъм, боледуват леко и бързо оздравяват. Обратно, при слаба имунна система и отслабен организъм боледуването е тежко и са възможни сериозни усложнения. Но протичането на заболяването зависи и от лекуващите лекари. Те могат да излекуват бързо и успешно или да объркат лекарствата и да усложнят заболяването.

До тук с аналогиите. Те са достатъчно точни във всяко отношение. Нека тогава да видим какво е заболяването и какви са лекарствата, които "докторите" на държавата й предписаха.

Каква е кризата у нас – финансова или икономическа? Понеже кризата в САЩ, от където стартира общата криза, бе финансова, твърде често се говори за финансова криза и у нас. Но това не е вярно. У нас тя започна като икономическа и основната причина бе свиването на потреблението във външните пазари. Това доведе до проблеми във фирмите, свързани с тях. Появиха се допълнителни безработни или работещи с намалени заплати. Така започна да се свива вътрешното потребление. Това предизвика закономерна психологическа реакция – собственото си потребление започнаха да свиват и тези, които бяха със запазени доходи – започнаха да спестяват "бели пари за черни дни". Това е причината за общо нарастване на депозитите на гражданите и това е негативен, а не позитивен факт. Свиването на вътрешния пазар засегна фирмите, свързани с него. Порочният кръг на кризата се затвори. Намаляха постъпленията от данъци, акцизи, мита и от това пострада фискът. Държавата трайно задлъжня към множество фирми и това, заедно с увеличената взаимна задлъжнялост между фирмите, затегна още повече порочния кръг.

Колкото по-навреме започне едно лечение, толкова по-ефикасно е то. За съжаление у нас лечението на държавата от кризата закъсня. Първо – защото бе решено, че страната ни е имунизирана срещу тази болест и тя няма как да заболее. Второ – бе избрано лекарство, което, макар и правилно, бе предозирано (многото проекти, които да инжектират икономиката). След това лечението бе прекъснато и вниманието бе съсредоточено само върху фиска, влошавайки всичко останало, а в крайна сметка и самия фиск. Редица от пробваните лекарства не дадоха очаквания резултат, а в други направления имаха и отрицателен ефект.

Ето сега вече имаме рецепта с "лекарства". Те основно пак са насочени към лекуването на фиска.

Едно от основните средства за подкрепа на фиска сега, когато не може да се увеличи нищо при "вливащите тръби в басейна", бе да се намали "оттичането на водата от басейна". Най-същественото от тези намаления е свиването с 20% на разходите в държавната администрация. Интересно е да бъде разгледано по-обстойно.

На мнозинството министерства е наредено да свият своите разходи с 20% и това ще залегне в актуализацията на държавния бюджет. Как да стане това - нека всяко министерство решава за себе си.

Добър ли е този подход? По-високата автономност на отделните звена се счита за добър подход в мениджмънта и това е доказано. Но това е добро само при ясна стратегия, добре известна на звената, на които е предоставена автономността.

А може тази мярка да има много по-широк резултат, от това да спасява бюджета?

В едно мое предишно писание разгледах подробно главните проблеми на държавната администрация, а в друго, по-рано – тежката болест, от която боледува администрацията.

Телеграфно ще посоча основните порочни недъзи на администрацията:

· неимоверно усложнени административни процеси, заради което те протичат изключително бавно;

· огромно количество лицензионни, регистрационни, разрешителни и съгласувателни режими със също силно усложнени процедури;

· неизпълнение на изискванията на ЗОАПАКСД (Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност);

· раздутия до неимоверни размери щат на администрацията.

Лекуването на първия недъг може да стане само с външна намеса. Дърпайки се за косата си, от блатото е успял да се измъкне само барон Мюнхаузен. Има фирми, работещи в областта на оптимизиране и управление на процесите, използващи най-новите и изключително ефикасни методи и такива фирми следва да бъдат привлечени за тази дейност. Оптимизирането на административните процеси ще струва твърде малко в сравнение с резултатите, които ще последват: многократно ускоряване на процесите, ангажиране с тях много по-малко служители, гарантирано успешно приключване на всеки процес.

Вторият и третият недъзи могат да бъдат излекувани, ако Правителството прояви силна воля, такава, каквато предните правителства не проявиха или по-скоро не пожелаха да проявят. Количеството на лицензионните, регистрационните, разрешителните и съгласувателните режими следва да бъде драстично редуцирано, а процесите за осъществяване на останалите в действие – да бъдат оптимизирани при строго съблюдаване на ЗОАПАКСД. Това също следва да стане с външна за администрацията експертна помощ. Така ще останат само действително необходимите режими. Какви биха били резултатите? Първо – освобождаване на бизнеса от излишно бреме, което силно сковава неговата дейност и значително съкращаване на сроковете за прилагане на оставените режими. В момента бизнесът е спънат в действията си бързо да реагира на променените от кризата условия и да се приспособява. Всички такива реакции, свързани с преминаване през някои от посочените режими, се отлагат във времето толкова, че те не могат да изпълнят предназначението си за оцеляване. Освободеният от това тежко бреме бизнес ще започне да пълни хазната. Второ – ще бъде силно редуцирано количеството на служителите, които се занимава сега с тези режими. Трето – ще влезне в действие заложеният в ЗОАПАКСД принцип на "мълчаливото съгласие" вместо сега прилагания принцип на "мълчаливия отказ". Четвърто – многократно ще бъдат намалени възможностите за корупционни действия от служителите. Това ще бъде най-реалната и действена борба с корупцията в страната. Пето – "Регистърът на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт" ще може да бъде приведен в нормален за ползване вид и да съдържа необходимата информация.

От само себе си се разбира, че лекуването на трите недъга автоматично премахва четвъртия. Администрацията ще бъде толкова, колкото е необходимо и ще има желаните ефикасност и ефективност в дейността си. И Правителството и Бизнесът ще могат да си вършат добре работата. А за това, какво да се прави с освободените от администрацията човешки ресурси вече, писах в една друга своя статия.

Остава да разберем ще има ли Правителството волята да извърши всичко това. Ако това стане, кризата ще се окаже не "лошо нещо", а респектиращ фактор, вкарал нещата в страната ни в правилното русло.